สสส. กับการปฏิรูปสื่อมวลชน

         อย่าเข้าใจว่าเป็นการปฏิรูปแบบเข้าไป "จัดการ" การเปลี่ยนแปลง   แต่เป็นการเข้าไปร่วมมือกันในแบบที่ได้ win - win - win

         ในการประชุมคณะกรรมการ สสส. เมื่อวันที่ 11 พ.ย.49 ที่นครนายก   ผมฟังคุณสุพัฒนุช  สอนดำริห์  นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นของพนักงาน สสส. เรื่อง "สสส.กับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม"  และ ผศ. ดร. วิลาสินี  พิพิธกุล  ผอ.สำนัก 5  นำเสนอความก้าวหน้า แผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม   ด้วยความตื่นตาตื่นใจและมีความสุข

         เพราะได้เห็นว่า สสส. ได้ทำงานที่มีคุณูปการยิ่งต่อสังคมไทย  คืองานปฏิรูปสื่อ

         คือในการทำงานของ สสส. ในแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม   สสส. มีเป้าหมายซ้อนกันอยู่ถึง 3 ประการ
1. สื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาสื่อ
3. เพื่อพัฒนาระบบสื่อ และพัฒนานักสื่อสารมวลชน

         ผมได้เห็นผลทั้ง 3 ซ้อน   ได้เห็นวิธีการชักชวนสื่อมาสื่อสารความดี   ได้เห็นวิธีการเข้าไปใช้สื่อเพื่อสื่อสารความดีแก่สังคม   โดยที่ สสส. ใช้งบประมาณน้อยมาก   ทำให้องค์กรสื่อสารได้ทำงาน CSR ไปในตัว

         เหตุที่ สสส. สามารถทำงานเช่นนี้ได้   เพราะมีอิสระ  มีความคล่องตัว  และสามารถเฟ้นหาคนดีมีความสามารถและมีแรงบันดาลใจอย่าง ดร. วิลาสินี และคุณสุพัฒนุช มาร่วมงาน   ระหว่างประชุม  ข้าราชการผู้ใหญ่ที่นั่งข้างผมบอกว่า  ในระบบราชการไม่สามารถเข้าไปใช้สื่ออย่างชาญฉลาดเช่นนี้ได้   เพราะ "ติดระเบียบราชการ"

         ยุทธศาสตร์ของ สสส. คือ  ทำงานร่วมกับสถานีโทรทัศน์,  วิทยุ,  นสพ. โดยตรง   ไม่ผ่าน agency   โดยทำงานในลักษณะร่วมมือกัน   ไม่ใช่ซื้อเวลา

         ทำงานร่วมกับผู้ผลิตสื่อในการผลิตรายการคุณภาพ  หวังได้กล่อง  ไม่ใช่เงิน   กล่องในที่นี้คือรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ   สร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้ผลิตสื่อ

         ผมตื่นตาตื่นใจกับการใช้สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และในขณะเดียวกันเกิดการพัฒนาวงการสื่อสร้างสรรค์   สื่อเพื่อสังคม

วิจารณ์  พานิช
 12 พ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การสร้างเสริมสุขภาพ#สื่อมวลชน#สสส.

หมายเลขบันทึก: 59121, เขียน: 13 Nov 2006 @ 11:29 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 08:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)