ไหว้ครู 58

10 ปีเต็ม กับการได้ทำหน้าที่ครู จากสอนในระดับประถมศึกษาจนปัจจุบันสอนในระดับมัธยมศึกษา มีลูกศิษย์เรียนในมหาวิทยาลัยปีที่ 2 แล้ว ภูมิใจมาก ถึงแม้ศิษยืจะไม่ได้ติดในคณะที่โด่งดังอะไรมากมาย ให้รู้ว่าเขามีพัฒนาการไปในทางที่เหมาะสม

</span>

เหนื่อย ท้อ มีบ้าง แต่ยังยิ้มสู้ได้เสมอ เป็นธรรมดาของการทำงานยืนยันยังสู้ต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกนวนใจความเห็น (0)