ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณโอ (รัตน์ทวี อ่อนดีกุล) ก่อนครับที่ได้ใช้ความมานะพยายามอย่างยิ่งยวดในการทำให้ Mapping นี้สำเร็จขึ้นมาจนได้ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด ความอึดและต้องใช้ทักษะของความเป็น “คุณวิศาสตร์” สูงมากครับ

         นอกจากคุณโอแล้วยังมีทีมงานอีกหลายคนหลายฝ่ายครับที่ช่วยกันจดบันทึกช่วยกันถ่ายรูปเพื่อนำมาจัดทำ Mapping นี้ลง blog จึงอยากให้ช่วยกันใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดต่อไป

         ผมขอแนะนำเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ครับ

         1. ผู้ประสานงานเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิก UKM กรุณาช่วยกันส่งข่าวให้เจ้าของเรื่องเล่าแต่ละท่านเข้ามาอ่านตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมเรื่องเล่าของตัวเอง รวมทั้ง ลปรร. กับคนอื่น ๆ ต่อไป (เป็น CoP) ในช่องข้อคิดเห็นของแต่ละเรื่องเล่า

         2. รูปที่ลงในแต่ละเรื่องเล่านั้นนอกจากทำให้รู้จักกันได้ดียิ่งขึ้นแล้ว เจ้าของรูปแต่ละท่านยังสามารถนำรูปนี้มาสมัครเป็นสมาชิก KnowledgeVolution ได้เลย เนื่องจากขนาดของรูปพอดีกัน

         3. เวลาบันทึกลง blog เพื่อต่อยอดการ ลปรร. ในเรื่องนี้ขอให้ใช้ Tag ร่วมกันว่า

            - การพัฒนาทุนมนุษย์

            - องค์กรเรียนรู้

            - และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

         4. ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงด้วยครับ (ทุกเรื่อง)

         ท่านที่สนใจ Mapping ดังกล่าวสามารถคลิกติดตามได้ที่นี่ครับ <Link>

         หมายเหตุ  ผมขอทบทวนที่มาให้สำหรับท่านที่สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วม UKM-8 ด้วย ดังนี้ครับ

         1. ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการ ลปรร. ใน UKM-8 โดยการเล่าเรื่องความสำเร็จในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” มีผู้เข้าร่วม ลปรร. รวม 8 กลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 8-10 คน จึงมี Success Story รวมทั้งหมดประมาณ 70-80 เรื่อง (ตัวเลขจริงคือเท่ากับ 68 เรื่อง)

         2. แต่ละเรื่องมี Key Success Factor ประมาณเรื่องละ 3 KSF

         3. นำ KSF ทั้งหมดมาจัดกลุ่ม โดยแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกมาจากกลุ่มย่อยที่ 1-4 กลุ่มที่สองมาจากกลุ่มย่อยที่ 5-8

         4. แยกกันวิเคราะห์จัดทำ Core Competence โดยใช้ Card technique ได้ 2 ชุด คือชุดหนึ่งจากกลุ่ม 1-4 ชุดที่สองจากกลุ่ม 5-8

         5. นำ Core Competence ของทั้ง 2 กลุ่มมาเทียบเคียงกันดังแสดงไว้ในบันทึกที่ชื่อ Success Story Mapping ที่ชื่อเช่นนี้เพราะเราสามารถสืบค้นย้อนหลังไปได้ว่าข้อสรุปเหล่านี้เกิดจากเรื่องเล่าความสำเร็จของใครบ้าง โดยการคลิกดูไปเรื่อย ๆ ทดลองดูได้เลยครับ <Link>

         อยากให้ช่วยกันใช้ประโยชน์และวิพากษ์วิจารณ์กันได้เต็มที่ครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร