การพัฒนาทักษะชีวิต อย.น้อย 4Hs

การพัฒนาแกนนำ อย.น้อย แบบครบองค์ ผมใช้แนวทางเรื่อง Life skills ที่ประกอบด้วย Head สมอง Heart หัวใจ Hand ทักษะ ความสามารถ และ Health มิติสุขภาพ - การจะพัฒนาคนรุ่นใหม่ เราควรจะให้ความเคารพต่อความเป็นเขา ให้โอกาส H ทั้งสี่ของเด็กๆ ได้รับการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน ที่ผ่านมาเวลาทำกิจกรรม อย.น้อย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา รวมทั้งเครื่องสำอาง วัตถุอันตราย การเน้นจะอยู่ที่ Hand คือทักษะ เช่นการใช้ชุดทดสอบเพื่อการสุ่มทดสอบอาหาร เพื่อหาสารตกค้าง - เครือข่ายครู จนท.สาธารณสุข จะต้องมองใหม่ มองเด็กๆ แบบองค์รวม สัมผัสหัวใจของพวกเขาให้ได้ (Heart) ฝึกการใช้สมองของเขาเพื่อจะได้บริโภคแบบใช้ปัญญา (Head) ในท้ายที่สุด หากเราเตรียมคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะโครงการ อย.น้อยหรือเรื่องอื่นๆ ด้วย 4Hs เขาก็จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวหรือ Active Citizen ได้ในที่สุด

รักทุกคน

ดร.โหน่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)