อย่าไปยกยอบ้านของคนอื่น....อย่าไปหลงไหลบ้านของคนอื่น

เป่อเกรอ ปวาทีเต่อเกฺ...เป่อเกรอ ปวาเก่อเต่อเกฺ
เป่อที โอะเดอะเดะอ่าเปกฺ...เป่อก่อ โอะเดอะหญ่าอ่าเปกฺ
เก่อตอถ่อเป่อก่อซูเล...เอาะบะเม เซาะบะด๊อเชฺ

อย่าไปยกยอบ้านของคนอื่น....อย่าไปหลงไหลบ้านของคนอื่น
บ้านของเขามีคุณค่า....เมืองของเขามีคุณค่า
รักษาดูแลบ้านเมืองของเรา.....ได้กินข้าว ได้ใส่เสื้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษากะเหรี่ยงและวัฒนธรรมประเพณีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จริงค่ะ...(แต่เราหยุด..ความเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา..ไม่ได้..น่ะค่ะ...)