กิจกรรมโซนเรียนรู้ สติ สร้างสุข ตอนที่ 3 Mindfulness กับ Happy Body

สติ สร้างสุข โซนที่สอง :Mindfulness กับ Happy Body

<?xml:namespace prefix = o />

ครั้งนี้เราผูกโยงเรื่องสติ เข้ากับ Happy Body ในส่วนเรื่องการรับประทานอาหาร โดยได้ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกไปรับของเบรกแล้วนำมาให้สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งก่อนที่จะรับประทานนั้น ให้ทุกคนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับอาหารเบรกที่อยู่ตรงหน้า ทั้งการดมกลิ่น การสัมผัส การดู แล้วเมื่อกรรมการให้สัญญาณแล้ว ให้ทุกคนเริ่มลงมือรับประทานอาหารได้ แต่ให้มีสติในการเคี้ยว โดยรับรู้ลมหายใจไปด้วย เคี้ยวช้า ๆ โดยรับรู้ถึงรสชาติของสิ่งที่เรารับเข้าไปในร่างกาย มันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วหลังจากรับประทานหมดแล้ว ให้เข้ากลุ่มใคร่ครวญว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในการรับประทานอย่างมีสติแบบนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง และนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LOความเห็น (0)