กิจกรรมโซนเรียนรู้ สติ สร้างสุข ตอนที่ 2 Mindfulness

กิจกรรมโซนเรียนรู้ สติ สร้างสุข ตอนที่ 2 Mindfulness

เราเริ่มจากกิจกรรม เรื่อง คุณค่าในตนเอง ให้แต่ละคน เขียนสิ่งที่ตนทำได้ดีที่สุด 1 อย่าง แล้ว ส่งกระดาษให้กรรมการ เพื่อให้คนทั้งหมดจับฉลาก แล้วทายว่า กระดาษแผ่นนี้เป็นของใครในเวลา 1 นาที

ภาพที่เห็นคือการเดินเข้าหา และร้องถามว่า เป็นเรื่องของคุณหรือเปล่า หลังจากทุกคนกลับเข้าที่แล้ว

เราก็เชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับเรื่องที่ว่าจริงๆ แล้วทุกคนมีสิ่งดีงามอยู่ในตัวเอง เพียงแต่ว่าบางเวลาเราไม่สามารถแสดงออกได้ ถ้าเรามีความไม่สบายใจ กังวัล หรือเครียด ซึ่งเราก็มีวิธีการที่จะทำให้จิตของเราสงบได้ทั้งยามตื่นที่ต้องใช้สติ และต้องมีการฝึกสมาธิ เพื่อให้จิตผ่อนคลาย และเข้าสู่การมีสติได้ง่าย

โดยเราได้สอนการทำสมาธิอย่างง่ายโดยให้อยู่กับลมหายใจ และต่อด้วยการมีสติ ที่ใช้ลมหายใจเป็นฐาน และการแบ่งสติทำกิจกรรมที่ต่างกัน ตลอดจนให้ทุกคนได้มีประสบการณ์การใช้สติให้เกิดเป็นปัญญา

โดยหลังจากนั้นได้ให้แต่ละกลุ่มใคร่ครวญว่า จะทำอย่างไรให้ทุกหน่วยงานได้มีการใช้สติในการทำงานในหน่วยงานของตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็มีข้อเสนอแนะหลายรูปแบบ ตั้งแต่ ติดตั้งระฆังสติในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานบ้าง หรือการมีแป้นสมาธิ การสร้างความตระหนักต่าง ๆ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LOความเห็น (0)