การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ภาพการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเป็นดังนี้ครับ

         เช้าของวันอังคารที่ 1 พ.ย. 48 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากและสุโขทัยหรือผู้แทนมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการออก Mobile Unit ในปีหน้า (ม.ค. – ธ.ค. 49)

         ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม คณะกรรมการ Mobile Unit ของ มน. จึงได้นัดประชุมกันเป็นนัดพิเศษก่อน ในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 48 เป็นการประชุมที่ค่อนข้างสำคัญ เนื่องจากผลของการประชุมจะเป็นตัวกำหนดอนาคตและรูปแบบของ Mobile Unit ในปีหน้า

         ก่อนที่จะถึงวันประชุม ผมจึงอยากนำภาพที่แสดงกระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงมาให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษากันก่อน เพื่อที่การตัดสินใจใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจะได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นอยู่  ภาพการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเป็นดังนี้ครับ

  

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)