หนี้ครัวเรือนไทย

วงการวิชาการ น่าจะมีการวิจัยในแง่มุมนี้ น่าจะศึกษาว่า มีครอบครัวที่เข้มแข็ง ไม่มีหนี้อยู่เพียงใด ครอบครัวเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร

หนี้ครัวเรือนไทย

ข่าว Household debt keeps Thailand Southeast Asia's sick man บอกเราว่า ประเทศไทยมี ภาพลักษณ์ที่ตกต่ำมาก ถูกเรียกเป็น sick man คล้ายๆ failed state ซึ่งในที่นี้เน้นที่หนี้ครัวเรือน

แต่ผมมองว่า ข่าวนี้เพียงชี้อาการ ไม่ได้ชี้ตัวโรค ตัวโรคคือเราจัดการสังคมผิดทาง ขาดการจัดการภาพรวมที่ถูกต้อง ซึ่งมีตัวอย่างตามที่ลีกวนยูสร้างประเทศสิงคโปร์

หนี้ครัวเรือนไทยสูงกว่าหนี้สาธารณะ ที่บอกว่าสูงถึงร้อยละ ๕๐.๓ ของจีดีพี ตาม บันทึกที่แล้ว แต่หนี้ครัวเรือนสูงถึงร้อยละ ๘๒.๓ ของจีดีพี ในปี ๒๕๕๖ ดัง เอกสารนี้ ที่สำคัญคือ มันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขของภาคอีสานสูงถึง ๑๑๐ และของภาคเหนือ ๑๐๓.๗

ดูจาก ข่าวนี้ หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากระบบเศรษฐกิจแบบ บริโภคนิยม เป็นประเด็นที่จะต้องช่วยกันดำเนินการเชิงระบบ เพื่อการมีชีวิตที่ดีในระยะยาวของคนไทย

วงการวิชาการ น่าจะมีการวิจัยในแง่มุมนี้ น่าจะศึกษาว่า มีครอบครัวที่เข้มแข็ง ไม่มีหนี้อยู่เพียงใด ครอบครัวเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร

วิจารณ์ พานิช

๒๔ พ.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I think we can understand the depth of our economic problems better if we see that not only household debts are over 80% of GDP but household debts are the BIG PART of GDP. Now we should be wondering what is really Thailand's GDP --- products or debts?