บทความเกี่ยวกับโรงเรียน

ครอบครัวลูกสองโหล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

“โครงการครอบครัว มีลูกสองโหล”

       การจัดการศึกษาในโรงเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุด นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังจะต้องปกครองดูแลนักเรียน ให้นักเรียนได้รับคำสั่งสอนแนะนำ แนะแนวในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ประคับประคอง ไม่ให้นักเรียนเดินไปแนวทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นบุคคลที่สังคมต้องการ
       การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ความเข้าใจ เป็นสิ่งจำเป็นต้องจัดให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อนักเรียน จะได้มาโรงเรียนด้วยความเป็นสุข การที่มีครูคอยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ย่อมสร้างความอบอุ่น และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  นักเรียนจึงกล้าที่จะปรึกษาเมื่อมีปัญหา และการที่ครูรู้จักนักเรียนอย่างทั่วถึง ยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด ด้วยเหตุนี้ การปกครองดูแลนักเรียนแบบครูอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องดังที่เคยปฏิบัติกันมาช้านาน  พอจะเห็นได้ว่า การดูแลคนเป็นที่ปรึกษาประจำห้องอยู่เพียง ปีเดียว ไม่มีการติดตามเป็นที่ปรึกษาได้ตลอด การช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ได้ศึกษาและสนองตอบนโยบาย การปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (กรมสามัญศึกษา ขณะนั้น) มาวิเคราะห์คิดค้น ทดลอง การปกครองดูแลแบบครอบครัว เพื่อให้การดูแลนักเรียนทั่วถึงและครูทุกคนในโรงเรียนเป็นหัวหน้าครอบครัว “คำว่าครอบครัว” หมายถึง มี พ่อ, แม่, มีพี่น้อง จึงจัดการให้คำเปรียบว่า ครูผู้หญิง เรียก “อาจารย์แม่”  ครูผู้ชาย เรียกว่า “ อาจารย์พ่อ”  มีลูกในครอบครัว คือ พี่นักเรียนชั้น ม.ปลาย และมีน้องคือนักเรียน ชั้น ม.ต้น โดยการสุ่มคละกันแต่ละครอบครัวจึงมีนักเรียนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม.1 – ม.6  เฉลี่ยนักเรียนครอบครัวละ 20 – 24  คน  จึงให้ชื่อโครงการว่า “ครอบครัวลูกสองโหล
         ผลการดำเนินการ “โครงการครอบครัวลูกสองโหล” พบว่า โดยภาพรวมสามารถสร้างบรรยากาศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถจบหลักสูตรการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพราะอาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ สามารถจำแนกลูกในครอบครัวได้ว่าคนไหน จัดอยู่ในกลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มเสี่ยง จึงสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งต่อให้ผู้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
         ปัจจุบัน โครงการนี้ได้พัฒนาเป็นองค์ความรู้ ให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#ครอบครัวลูกสองโหล

หมายเลขบันทึก: 59038, เขียน: 13 Nov 2006 @ 09:34 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

bigbang
IP: xxx.173.32.56
เขียนเมื่อ 

iove iove ชิมิ