ในวันนี้รู้สึกดีหน่อยที่มาเรียนแล้วไม่เครียดเท่าไรแต่มาเพิ่มบันทึกข้อมูล