บันทึกที่ 7"เรื่อง เตือนเด็กสอบโอเน็ตตรวจสอบที่นั่ง-สนามสอบก่อนหมดสิทธิ์"

  Contact

  "เรื่อง เตือนเด็กสอบโอเน็ตตรวจสอบที่นั่ง-สนามสอบก่อนหมดสิทธิ์"  

"เรื่อง เตือนเด็กสอบโอเน็ตตรวจสอบที่นั่ง-สนามสอบก่อนหมดสิทธิ์"

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

เนื้อหา  ปัญหาฐานข้อมูลที่ยังไม่นิ่งกำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไร การตัดสินใจปัญหาของนักเรียนที่เข้าสอบก็จะให้ศูนย์สอบทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศตัดสินใจได้ทันที นักเรียนที่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์สอบแล้วควรตรวจสอบเลขที่นั่งและสถานที่สอบ ห้องสอบ โดย สทศ.จะสื่อสารกับนักเรียนทุกทาง และให้หน่วยต้นสังกัดกำชับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบและแก้ไขได้ทันก่อนสอบ

           ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มโรงเรียนที่จัดสอบให้อยู่ใกล้เด็กมากที่สุด ปัญหาของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในวันสอบถ้าเด็กมีเลขที่สอบแต่ไม่มีหลักฐานมา เมื่อตรวจสอบแล้วว่านักเรียนมีที่นั่งสอบแน่นอน จะยอมให้เข้าสอบโดยต้องถ่ายรูปแล้วทำรายงานถึง สทศ. ว่าเด็กมีที่นั่งสอบแต่หลักฐานไม่ชัดเจน แต่ถ้านักเรียนมีหลักฐานแต่ไม่เลขที่นั่งสอบจะไม่ให้เข้าสอบเพราะอาจไปผิดสถานที่สอบ ทั้งนี้ต้องการฝึกเด็กว่าถ้าไม่มีบัตรไม่มีหลักฐานจะไม่มีสิทธิ์ได้สอบ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In พัชรินทร์ ศรีเหรา

Post ID: 59029, Created: , Updated, 2012-02-11 16:20:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #jeab_patcharin_09

Recent Posts 

Comments (0)