วันนี้เป็นวันจันทร์ที่  13  พ.ย. 49  ตอนนี้ที่กำลังบันทึกข้อความนี้อยู่เป็นเวลา  09.11น.  รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากเพราะขณะนี้กำลังเพิ่มบันทึกอยู่ และกำลังแก้ไขข้อมูล  รู้สึกว่าไม่เครียดเหมือนตอนที่เรียน