เมื่อวานเรียนวิชานวัตกรรมบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากแต่ก็คุ้ม  เพราะได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูลขั้นสูง  การจัดเก็บข้อมูล และอีกมากมายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต