วีซีดีนี้จัดทำโดยมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร   ในโครงการเผยแพร่ปราชญ์ชาวบ้าน  จังหวัดพิจิตร   ความยาว 25 นาที

         เป็นเรื่องราวของคนเล็กคนน้อยที่ใครได้สัมผัสก็จะรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่

         ผมมองว่าวีซีดีนี้สอนเศรษฐกิจพอเพียง  ชีวิตที่พอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม

         สคส. ขออนุญาตมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรเผยแพร่   โดยการจำหน่ายแผ่นละ 100 บาท   และไม่ห้ามการก๊อปปี้เผยแพร่ต่อ

                           

                                           ปกวีซีดี

วิจารณ์  พานิช
 10 พ.ย.49