ไม่ได้ทำอะไร : I have done nothing.

ปล. สุดท้ายก็ยังโง่เรื่อง English อยู่ดี
ปล. จะแก้ไขยังไงดีนะ