ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Hubei Higher Education Fair 2015” เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน.

ขอเรียนเชิญร่วมงาน "Hubei Higher Education Fair 2015" วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าลงทะเบียนที่หน้างาน ในวันงานได้โดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เนื่องจาก "คณะมหาวิทยาลัย มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน" มีกำหนดเดินทางมาเยือนประไทย ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักเรียน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาของมณฑลหูเป่ย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นโอกาสทางการศึกษาและการลงทุนในมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน

ทั้งนี้ สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงาน ในการเดินทางมาเยือนประไทยของ "คณะมหาวิทยาลัย มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน" ในครั้งนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนที่หน้างานได้โดยตรงในวันงาน ตามหมายกำหนดการดังนี้

"Hubei Higher Education Fair 2015"

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

จัดโดย

กรมการศึกษามณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน

8.30-9.30น - ลงทะเบียน

9.30-10.30 - พิธีเปิดงาน

- กล่าวรายงาน โดย ตัวแทนจากคณะมหาวิทยาลัย มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน

พร้อมฉาย VDO

- พิธีเปิด โดย นายพินิจ จารุสมบัติ (อดีตรองนายกรัฐมนตรี)

ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

- กล่าวต้อนรับ โดย นายเฉิน เจียง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

- บรรยายพิเศษ หัวข้อ " ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมณฑลหูเป่ย์"

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

10.30-12.00 - สัมมนาเรื่อง "การศึกษาไทย-จีนเข้าสู่อาเซียน 2015" โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนาทุนมนุษย์ (iHDC) ,

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ,

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน

12.00-12.30 - ลงนาม ความร่วมมือ , ถ่ายรูปหมู่

12.30-13.30 - รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-17.00 - ผู้ร่วมงานเยี่ยมชม 15 บูธจากมหาวิทยาลัยมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน

ชมวิดีทัศน์ ของ 15 สถาบันการศึกษา จากมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันงาน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมการค้าไทย - หูเป่ย์ โทร. 026121277,02-6121450 หรือ

ติดต่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการเลขาธิการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ โทร 089-1381950

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

17 พ.ค.2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)