สืบเนื่องจาก กระทู้ พิสูจน์ 1=0

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...เฝ้าใฝ่"ฝัน" ฉันชม ชอบยิ่งนัก

แต่ขอทัก อย่าแปลก จนแหลกสลาย

สมมติฐาน แนวคิด บ่บรรยาย

ไยกลับกลาย เช่นเสนอ เสมอเลย...ครับ


...เอาเวลา สืบค้น บนประโยชน์

บ่งคุณโทษ ข้อ"จำกัด" จงแจงเผย

คณิตศาสตร์ จักมิขาด ผู้ชิดเชย

ไป่ละเลย ยังผล เพื่อมวลชน


ขออภัย หากทำให้ขุ่นเคือง

คือมักไปพบกระทู้ คิดแปลก ๆ เกินเหตุอันควร

บ่อยครั้งมาก เลยอดติติงไม่ได้ครับ

เช่น จะทำยานเร็วกว่าแสง

ยานเร็วที่สุด ประมาณแค่ 17,000 mph หรือ 4.72 mps

http://www.popularmechanics.com/technology/g562/wo...

แต่แสง 186,000.00 mps

แนะสอนให้ฝันได้ แต่ต้องฝันให้เป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)