โครงการวนอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธาน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้นำ กลุ่มตัวแทน
บุญญพลัง จ.กาญจนบุรี ประมาณ 10 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ และร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ
กับ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย(อพท56)
มี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย(อพท56)
โดยมีสำนักพระพุทธศาสนา ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้แนวทางในการดำเนิน
การจัดทำ โครงการวนอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี ณ วัดราชาธิวาส 7 พค.58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)