ไยกลัว หันหา ประชาชน

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...คนดี ศรีสยาม ย่ำสดุด

แย่งกัน ดันฉุด คะมำหัว

อยู่อย่าง วุ่นวิตก หมกตัว

ไยกลัว หันหา ประชาชน


...ปวงประชา ดุจสมุทร กล้าแกร่ง

จักโถม โหมแปง แสดงหน

ปัญหา สารพัน ประชาดล

เกิดผล เที่ยงธรรม นำ"สังคม"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)