กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๖๓) อาทิตย์

"อาทิตย์ จิตแจ่มใส

อาทิตย์ใกล้ ไม่ห่างกัน

อาทิตย์ ลิขิตฝัน

อาทิตย์อัน สุขสมใจ

อาทิตย์ สถิตย์ฟ้า

อาทิตย์กล้า จ้าแจ่มใส

อาทิตย์ ชิดหทัย

อาทิตย์ให้ อยู่ใกล้เธอ"

10/5/58

เรือนสุภาภรณ์ เมืองตากกาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๖๓) อาทิตย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)