สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖๗)ยามเช้า

"สุริยามารับประดับฟ้า

แสงส่องหล้าพาใจให้สดใส

ลมพัดให้ใบไม้ไหวพริ้วไป

ฟ้าอำไพใสสว่างยามกลางวัน

หมู่วิหคผกผินบินเริงร่า

ปทุมมาพาดอกออกเฉิดฉัน

มัจฉาแหวกแทรกว่ายทายท้ากัน

สายชลสั่นสรรค์คลื่นให้ชื่นชม"

Morning exercise 9/5/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ร่ายสุภาพ

...ทุกทุก ทิวาวาร..........สุรีย์ขาน ขับแสง

สำแดง หน้าที่ตน...........บบ่น บ่เลิกรา

ผาสุก มอบทุกผู้............รอบรู้ ฤ โง่เขลา

เทาเทา ฤ ขาวดำ.........รวยล้ำ ฤ สุดจน

เตือนคน รู้หน้าที่..........สละพลี กายกมล

ทุกข์พ้น สิแน่แท้........ละเลิก กิเลสแล้

ตัดสิ้น "ตัวกู"