กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๕๙) ปัญหา

"ปัญหา มารุมเร้า

จนตัวเรา แทบอับจน

ปัญหา มาท่วมท้น

จนทุกข์ล้น แทบล้มลง

ปัญหา ที่ทายท้า

จนปัญญา แทบพาหลง

ปัญหา พาพะวง

ที่สุดคง ปล่อยมันไป

แก้ได้ ก็ให้แก้

ปัญญาแล คอยแก้ไข

แก้ยาก ก็ทำใจ

จะทุกข์ใย Let it be."

6/5/58

On the Way of Life

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วิชชุมมาลาฉันท์ 8


....ท้อแท้ทุกข์ท้น.........อย่าก่นบ่นเลย

ลองมองเด็กเผย...........ไม่เคยถอดใจ

ล้มลุกลุกล้ม................ไป่ก้มเกรงใคร

เจ็บจุกรุกไข................ลองใหม่ทุกที