สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖๖) KM

"K เอ๋ย KM

ช่วยเติมเต็มปัญญาพาสดใส

เอื้ออาทรสอนให้แบ่งกันไป

สิ่งใดใช้ได้ดีมีแบ่งปัน

พูดเรื่องสุขทุกข์ไม่เอาเข้าใจจิต

เปิดใจมิตรชิดใกล้ให้สุขสันต์

พูดจริงใจฟังตั้งใจใส่ใจกัน

ถามสร้างสรรค์พลันจดไว้ได้สิ่งดี"

8/5/58

บรรยายKMของLCC เพชรบูรณ์ หลักสูตร DHML

เขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)