กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๖๑) เสด็จเตี่ย

"ศรัทธา ด้วยดวงใจ

มากราบไหว้ ได้บูชา

กรมหลวงฯ ทรงคุณค่า

พระบิดา แพทย์แผนไทย

มั่นใจ ปัญญาชาติ

ทรงประกาศ ปราศสงสัย

เสด็จเตี่ย ธำรงไว้

ใช้ยาไทย ดูแลกัน"

7/5/58

กราบพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

พระบิดาการทหารเรือไทยและการแพทย์แผนไทย

กองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)