สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖๘) ทำเรื่องยากชีวิตจะง่าย

"ถ้าคุณ กล้าสามารถฉลาดเริ่ม

เต็มใจ เติมเสริมชีวิตที่คิดฝัน

ทำ ด้วยตนค้นคว้ากล้าฝ่าฟัน

เรื่องยาก นั้นหมั่นไปไม่หวั่นกลัว

ชีวิต ใฝ่ไม่ท้อขอต่อสู้

ก็จะ รู้ดูได้ไม่สลัว

กลายเป็น สิ่งจริงได้ดั่งใจตัว

เรื่องง่าย พัวพันไว้ใกล้ฝันเรา"

Morning exercise 10/5/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)