สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕๕) พลังของสองปีก

"นกบินเกาะ กิ่งไม้ ด้วยใจกล้า

ไม่ผวา เกาะได้ ไม่หวั่นไหว

ไม่กลัวเกรง กิ่งไม้ จะหักไป

ใช่ไว้ใจ กิ่งไม้ ใช้ประคอง

นกเหล่านั้น มั่นใจ ในสองปีก

ที่ใช้หลีก โลดหล้า กล้าผยอง

เกาะกิ่งโน้น กิ่งนี้ ตามที่ปอง

ด้วยปีกสอง ของตน พาพ้นภัย"

Morning exercise 1/5/58

ติวานนท์ นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)