การจัดการความรู้

  ติดต่อ

  การจัดการความรู้  

การจัดการความรูู้้  คือ  กระบวนการที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่า  หรือคุณค่าของกิจกรรมองค์กร  กลุ่มบุคคล  หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร  ประกอบด้วย

-  การขุดค้นและรวบรวมข้อมูล

-  การจัดหมวดหมู่ความรู้

-  การจัดเก็บความรู้

-  การวิเคราะห์ สังเคราะห์

-  การประยุกต์ใช้ความรู้

-  การเรียนรู้จากการใช้ความรู้  

จุดอ่อนของการจัดการความรู้

-  การจัดการความรู้ไม่มีแบบโครงสร้างทำให้ไม่มีหลักเกณฑ์

-  ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้ถูกใช้ซ้ำ

-  การปกปิดความรู้ระหว่างสมาชิกขององค์กรเป็นเรื่องปกติ  

การจัดการความรู้  มี  3 ยุค คือ

1. ยุคเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการจัดการสารสนเทศ
2.
ยุคเซ็กกี้ (SECI = Socialization, Externalization, Combination, Internalization)เน้นวงจรยกระดับความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge) และ ความรู้เปิดเผย (explicit knowledge) เสนอโดย Nonaka
3.
ยุคปัจจุบัน เน้น Complex Knowle d ge และ Organic Knowledge Management มีการนำศาสตร์แห่งความซับซ้อน ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) ระบบที่ซับซ้อนและปรับตัว (Complex-Adaptive System) มาประยุกต์ใช้
                                               http://www.loei.go.th/LOEI/ka.ppt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ 3 ยุค

หมายเลขบันทึก: 58975, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:19:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#class#ม.สงขลานครินทร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)