นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน เรือนจำโปรตุเกสกับนวัตกรรมเชิงป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม

นวัตกรรมเชิงป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ตามโปรแกรมหนึ่งวันในเรือนจำของเรือนจำประเทศโปรตุเกส มีลักษณะเป็นนวัตกรรมเชิงป้องกันที่ช่วยป้องกันสังคมให้ปลอดภัยก่อนที่เกิดอาชญากรรมตามทฤษฎี Theory of Defense หรือ เป็นการข่มขวัญ หรือยับยั้ง ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตามทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษ Deterrence Theory อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรม ที่จะช่วยให้ไม่ต้องมีคดีความรกโรง รกศาล หรือผู้ต้องขังล้นเรือนจำ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐที่ต้องใช้ในกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ทนายความ) ...............................


ความเห็น (0)