นักการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม

นักการเงินถือเป็นส่วนที่สำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการใช้เงินลงทุนเป็นสำคัญ และในการใช้เงินลงทุนนั้น ๆ นักการเงินต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน หาแหล่งที่มีใช้ไป บริหารการเงินของบริษัทให้บริษัทนั้นๆ มีสภาพคล่องและมีการควบคุมวางแผนทางการเงิน การได้มาและใช้ไปอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน starchความเห็น (0)