แนวโน้มการลงทุนในปี2558

boow ^^
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

  • นโยบายรัฐบาลที่มีทั้ง Digital Economy, Nano Finance หรือนโยบายอื่นๆที่อาจจะออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งน่าติดตาม
  • การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบราง รถไฟฟ้า ถนน ท่าเรือ สนามบิน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
  • การปรับโครงสร้างภาษีต่าง ๆ
  • ผลกระทบของนโยบายการเงินต่างประเทศที่สำคัญ อาทิ เช่น ญี่ปุ่น ยูโรโซน และสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำ

ปัจจัยลบที่ต้องติดตามในสถานการณ์ลงทุน

  • การส่งออกของไทยที่มีโอกาสเติบโตได้น้อยกว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงในช่วงต้นปี
  • ปัญหาการเมืองของกรีซ และการดำรงอยู่ของกรีซในยูโรโซน
  • ปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซีย จากการถูกคว่ำ บาตร และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง
  • การท่องเที่ยวไทยอาจได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวรัสเซีย
  • ปัญหาการเมืองไทยในเรื่องการปฎิรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาความเห็น (0)