จัดการกับ Chome ให้ ใช้งาน Java applate ได้ บน Window 7 64 บิต

FST
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Google Chrome รุ่น ใหม่ในปี 2015 ได้ปรับปรุงให้มีส่วนติดต่อกับ plug-in แบบใหม่ ทำให้การใช้งานกับ Java อาจพบปัญหาได้

วิธีการใช้งาน ในที่นี้ใช้งาน Window7 64 bits จากการค้นคว้าพบว่า Oracle แนะนำให้ใช้ Java 32 Bit ครับ

( http://www.java.com/en/download/faq/java_win64bit....)

หากติดตั้ง Java ให้เรียบร้อยแล้ว (แนะนำตัว Java SE) ให้ตรวจสอบตามหัวข้อเหล่านี้

1. JAVA_HOME ใน Environemnt ตั้งค่าให้ถูกต้อง เช่น C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_45\bin ทั้งใน user variable และ system variable

2. ค่า PATH ใน system variable ให้เพิ้ม path ที่ชี้ไปยัง java ให้ถูกต้องเช่น C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_45\bin

3. ใน google Chrome ให้ พิมพ์ chrome://flags/#enable-npapi ในช่อง URL กด Enter

4. ตั้งค่า Enable NPAPI Mac, Windows

5. ใน Control Panal ที่ Java 32 Bit ที่ tab security ให้เพิ่มรายชื่อ website ที่ต้องการใช้งาน java applate และบันทึกให้เรียบร้อย

5. Restart ให้เรียบร้อย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HICTความเห็น (0)