GOOGLE เผย QUIC Protocol ใหม่อนาคตไกล

กูเกิ้ล เผย ใช้โปรโตคอลตัวใหม่ ชื่อว่า QUIC โปรโตคอล

ปกติแล้วการสื่อสารระหว่างเว็บบราวเซอร์กับเว็บเซิฟเวอร์

จะใช้หลักการ request ไปยังเว็บเซิฟเวอร์แล้ว Response กลับมายังหน้าเว็บบราวเซอร์

แต่การ Request หรือการร้องขอหน้าเว็บเพจหรือบริการไปยัง แม่ข่ายของกูเกิ้ล จะทำงานบนโปรโตคอล QUIC นี้


อ่านต่อคลิกที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก ITความเห็น (0)