ActiveEpi website สำหรับผู้สอนและผู้สนใจระบาดวิทยา

ActiveEpi website สำหรับผู้สอนและผู้สนใจระบาดวิทยา

http://web1.sph.emory.edu/activepi/Instructors/powerpoint.htm

download จาก Active Epi แบบ รวม *.ppt 1-15 และ *.doc 2-14
ไฟล์ .doc จะอ่านง่ายกว่า download แบบแยกครับเช่น

ผู้จัดการบอกว่า "หมวกสีน้ำเงินลูกค้าใส่ได้พอดีมากกว่า"
แต่ผู้ขายโต๊ะที่ 1 และผู้ขายโต๊ะที่ 2 บอกว่า "หมวกสีเขียวลูกค้าใส่ได้พอดีมากกว่า"https://www.gotoknow.org/posts/461915


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EPISTATความเห็น (0)