การเข้าถึงจิตเดิมแท้ด้วยปัญญาญาณ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เสาร์-อาทิตย์ นี้ (18-19 เมษายน 2558) มีโอกาสได้ไปสอนวิชาคุณธรรมฯ ที่ศูนย์อุดรธานี

โดยบ่ายวันเสาร์ได้นำพานิสิตไปธรรมสัญจรที่วัดป่าบ้านตาด กลับมาจากวัด

ดูเหมือนว่า จิตใจสงบรวมลงเป็นสมาธิได้ดีขึ้นเป็นพิเศษ

กอปรกับ สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เพียรศึกษาและฝึกตนตามแนวทางแห่ง ZEN อย่างเต็มที่อีกวาระหนึ่ง

กอปรกับ ในการศึกษา ZEN ในครั้งนี้ บังเอิญว่า ได้ไป Download เสียงอ่านหนังสือ สูตรของเว่ยหล่าง

อีกสำนวนหนึ่ง ที่ไม่ใช่สำนวนแปลที่ผมเคยอ่านมา

ซึ่งบทที่ว่าด้วย "ปรัชญา" ได้แปลเป็นภาษาไทยที่ต่างออกไปจากสำนวนเดิมประมาณว่า ..


ปรัชญา หมายถึง การเข้าถึงจิตเดิมแท้ด้วยปัญญาญาณ
เมื่อจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิ

จึงค่อย ๆ พิจารณาธรรม เห็นอีกก้าวหนึ่ง

ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้ หนอมีนิยามศัพท์เฉพาะพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการทำความเข้าใจ

ที่ต้องใช้คำว่า นิยามศัพท์เฉพาะนั้น

เพราะว่า เป็นการให้ความหมายตามความเข้าใจของผมอาจที่ตรงตามคำ 100% หนอ
1. คำว่า ปัญญา(เฉโก) กับ ปัญญาญาณ


ในที่นี้ ปัญญาแบบเฉโก ผมหมายถึง ปัญญาทางโลกตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไป

ที่เน้นการใช้สมองในคิดพิจารณา หนอ


ส่วน "ปัญญาญาณ" นั้น ผมหมายถึง ปัญญาที่เกิดหลังจากการทำสมาธิ

จนเข้าสู่สภาวะจิตรวมลงเป็นสมาธิ (น่าจะเทียบกับระดับ ฌาน ๒)

เป็นสภาวะที่ "ว่าง" จากความคิดเฉโกไปแล้ว และมีสติดูรู้อยู่ หนอ2. จิตเดิมแท้ ในที่นี้ หมายถึง ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)