หลักสูตร LEGO Serious Play

"โปรแกรม Lego Serious Play หรือ LSP มีแก่นสารและวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมุ่งสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าเป้าหมายนั้น คืออะไร จะเป็นอย่างไร เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ โปรแกรมนี้จะช่วยนำท่านสู่การผลิตคำตอบด้วยศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทีมงาน อันนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ ผ่านกระบวนการที่มุ่งเน้นการสื่อสารและความคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกเหนือจากประโยชน์ส่วนรวมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานร่วมกันแล้ว ประโยชน์ส่วนบุคคลที่ท่านจะได้รับก็เป็นสิ่งที่ LSP เชิญชวนให้เข้าไปสำรวจและหาคำตอบด้วยตัวท่านเอง"

ภาพรวมของโปรแกรมจะใช้เวลา 1 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงเช้า : เราจะนำท่านเข้าสู่การรู้จักตัวเองเบื้องต้น ฝึกฝนการ brick LEGO ด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิม และเริ่มทำความคุ้นเคยกับผู้มีส่วนร่วม
ช่วงบ่าย : มุ่งเข้าสู่เป้าหมายร่วมกัน การออกแบบโซลูชั่นด้วยวิธีการตามแบบฉบับของ LSP ปิดท้ายด้วยการสรุปสิ่งที่ท่านได้ลงมือปฏิบัติ และเคล็ดลับที่จะนำท่านไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างที่ท่านคาดไม่ถึง

หากท่านสนใจเข้าร่วม demo session หรือต้องการให้เข้าไปทำการ demo ที่องค์กรของท่าน หรือต้องการเข้าร่วมเป็นการส่วนตัว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธนกฤต โทร.095-525-1945 email: [email protected]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)