"สงกรานต์ศรี...ที่งาม สยามแท้" .. Countdown ๑๗๐ บท

.......................................................................................................................

+สงกรานต์ศรี ปีใหม่ ของไทยนี้

ประเพณี ที่งาม สยามแท้

วันครอบครัว ร่วมอยู่ ร่วมดูแล

ให้โลกแห่ แซร่ซ้อง หมู่ผองไทยฯ.."นายช่างใหญ่" รจนา

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันสงกรานต์ และวันครอบครัว อังคาร ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๑๗๐ บท — รู้สึกซึ้งใจที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมชอบสงกรานต์มากๆ เพราะคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่านี่คือปีใหม่ไทย...

นี่คือมหกรรมแห่งครอบครัว...โดยแท้ ครับ