ความเห็น 3016417

"สงกรานต์ศรี...ที่งาม สยามแท้" .. Countdown ๑๗๐ บท

เขียนเมื่อ 

ผมชอบสงกรานต์มากๆ เพราะคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่านี่คือปีใหม่ไทย...

นี่คือมหกรรมแห่งครอบครัว...โดยแท้ ครับ