สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๓๒) วันครอบครัว

" ครอบครัวเป็น ศูนย์รวม ร่วมดวงจิต

ครอบครัวเป็น มิ่งมิตร พิชิตฝัน

ครอบครัวเป็น กำลังใจ เติมให้กัน

ครอบครัวเป็น เช่นตะวัน ปันแสงนาน

ครอบครัวดี มีชัย ให้ก้าวหน้า

ครอบครัวดี มีค่า มหาศาล

ครอบครัวดี มีสุข ทุกวันวาร

ครอบครัวดี มีบ้าน ผสานใจ"

14/4/58 Happy Family Day

วันครอบครัวแห่งชาติ และวันมหาสงกรานต์ 2558 (14 เมษา 14:14:14 น.)

"ครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมแต่สำคัญที่สุดในโลก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)