สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๓๐) คิดใหญ่

"ถ้าคุณ สร้างภาพฝันอันยิ่งใหญ่

คิด เอาไว้ให้ชัดจัดให้ใส

จะเป็น สิ่งทรงพลังสั่งจิตใจ

ใหญ่ เพียงใดไม่หวั่นไม่พรั่นกลัว

คุณ กำหนดจดจ่อก่อความหวัง

ก็จะ ตั้งพลังคิดติดในหัว

ได้ หมายมุ่งพุ่งไปตามใจตัว

เป็นใหญ่ ทั่วทุกทิศตามจิตเรา"

Evening exercise 13/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)