กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๔๖) ร้อยใจ

"ร้อยใจ ให้เป็นหนึ่ง

ร้อยคำนึง ใจถึงใจ

ร้อยคน ร้อยฤทัย

ร้อยหัวใจ ไว้รวมกัน

ร้อยคน มามุ่งมั่น

ร้อยชีวัน มาร่วมฝัน

ร้อยฤดี มีให้กัน

ร้อยสัมพันธ์ มั่นยืนยาว"

7/4/58

OD1/58 สสจ.เพชรบูรณ์

รร.อิมพีเรียลภูแก้ว เขาค้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑


....เพื่อนแท้ สิมิ่งมิตร........แนะ-ช่วย-คิด ลุทางธรรม

ปลดกรอบ กิเลสงำ...........มิโน้มนำ อโคจร

....สิ่งดี ณ แห่งใด............เสาะสืบให้ มิถอยถอน

ตกต่ำ บ่แคลนคลอน..........อุราร้อน ก็แบ่งเบา