สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๒๒) ความดีชนะใจคน

"ความดี มีคุณธรรมนำชีวิต

ชนะ มิตรชิดใกล้ให้สุขสันต์

ใจ ถึงใจส่งใจไปถึงกัน

คน เรานั้นสรรค์ค่าคว้าความดี

ความอดทน ดลใจให้คิดสู้

ชนะ ศัตรูใช่คมสมศักดิ์ศรี

ใจ ของเราชนะมันนั่นแหล่ะดี

ตนเอง มีชี้ใจให้มั่นคง"

Morning exercise 7/4/58

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)