"อู้กั๋น...แซวกั๋นม่วน ๆ...บะดาย"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"อู้กั๋น...แซวกั๋นม่วน ๆ...บะดาย"

....


ปี่น๊องตี่ฮัก..อย่าไปเดินก๋าย..เจิญจ่วยหนานจาย..เสียบไม้สักหน้อย

ฮยกปรารถนา..เบาะว่าต่ำต้อย..สิบซาวก็คอย..ถ้าฮับ

ทำแล้วหื้อหัน..เงินพันหมื่นปั๊บ..นับได้บ่อเสี้ยง..สักครา

ไผทำวันนี้..หื้อสมใจ๋หนา..ตี่ฮ่ำค่าวมา..เจิญหนาแม่เจ้า/เจิญหนาป่อเจ้า

....

รำวงย้อนยุค..สนุกม่วนกั๋น..บ่อเหมาบ่อมัน..ปากั๋นเกี่ยวข้อง

ขึ้นรำกั๋นหนา..อู้จ๋าอย่าต้อง..กอดน้องนางรำ..กั๋นเนอะ

จ่วยกั๋นสืบสาน..ใจ่พาลเมาเพอะ..แกล้งก๋วนกั๋นด้วย..บาทา

งานบุญวัดเน้น..จื่นเย็นงามต๋า..ม่วนกั๋นได้นา..อย่าหาเรื่องเศร้า ๆ

...

แต่งเอาไว้ใจ๊ในงานวัดบ้านป๋างค้อ...ม่วน ๆ ครับ

เขียนเมื่อ ๑๐/๔/๒๕๕๘

ทางเข้าหมู่บ้านปางค้อ...
...
ถนนสายนี้ ผ่อดีงามต๋า ลมแล้งหล่นมา ข้างนาแถมหน้อย
ดั่งสายสวรรค์ เรียงกั๋นเป๋นถ้อย งามใจ๋ฮยามคอย ผ่อนก
มุ่งสู่สถาน งานบุญตี่ฮยก กล่าวเถิงคุยอ้าง เดิมมา

จื่นใจ๋เจ่นล๊ำ เหลืองงามแต๊หนา จ่วยกั๋นกอยนา อย่าปากั๋นปั้ม ๆ...
เหียเน่อ....จ่วยกั๋นปลูกหลาย ๆ ครับ งามขนาด...

(ต้นราชพฤกษ์ในภาษากลาง ต้นคูณในภาษาอีสาน และต้นลมแล้งในภาษาเหนือ...แถวบ้านเรียกว่าลมแล้งครับ)

รูปภาพของ ร้านไอทีเอิร์น ทองแสนขัน

</a>


เช้านี้ที่ปางค้อ...

...

หันป้ายงามนัก..พวกพรรคสหาย..อย่าลืมเน้อนาย..ต๋อนบ่ายหนาเจ้า

มาจ่วยงานกั๋น..ลืมมันเรื่องเศร้า..ตี่สุมใจ๋เฮา..ปล่อยพัก

วันนี้ดีหลี..กวรมีใจ๋ฮัก..หมจ่วยตางบ้าน..วัดวา

มาม่วนกั๋นเต๊อะ..ได้บุญแถมหนา..เรื่องเก่าเมินมา..อย่าหามาอู้ ๆ...

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ ๑๑/๔/๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลมแล้งห้ามปลูกในบ้านคงเพราะชื่อแน่ๆ..หรือกิ่งมันหักง่ายเนาะเจ้า..แต่ดอกงามมากๆ