What doesn't kill you, make you stronger.

คนเรามักถูกสอนกันว่าจงเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อที่จะไม่ได้ผิดพลาดซ้ำอีกครั้ง และที่แน่นอนก็คือถ้าหากอุปสรรคปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่ชีวิตเราจนทำให้เราคิด ว่าไม่ไหวแล้ว ไม่สู้แล้ว แต่ด้วยเหตุใดก็ตาม...เราผ่านมันมาได้ มันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เหมือนประโยคด้านบนที่ผมจั่วหัวเอาไว้ ปัญหามาก อุปสรรคเยอะ มองในแง่มุมดีๆ แสดงว่าเรายังมีงานให้ทำ มีลมหายใจอยู่ ...ไม่มีปัญหา ไร้อุปสรรค เรื่องอย่างนี้คงเกิดขึ้นได้กับคนปกติทั่วๆไปได้น้อยมากถึงมากที่สุด
เมื่อถึงเวลา สิ่งเดียวที่เราพึงทำคือ หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเอง ทำหน้าที่ตัวเองให้ดี จากนั้นพิจารณาทบทวนว่างานที่ทำอยู่นี้มีข้อบกพร่องตรงไหนหรือไม่ ตั้งคำถามต่อไปว่า เราจะทำให้งานเหล่านี้จะดีขึ้นได้อีกโดยวิธีใด เราสามารถที่จะสร้างงานหรือประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกไหม คิดบ่อยๆ แล้วรีบหาโอกาสลงมือทำ เพราะโอกาสไม่ได้เกิดเอง มันเกิดขึ้นได้เพราะมีคน "สร้าง" ขึ้นมาต่างหาก

- อุปสรรคที่ไม่ได้ฆ่าเรา จะทำให้เราเข็มแข็งขึ้น (ถ้าเราไม่ตายไปซะก่อน) -

จิรเมธขฐ์ ในวันและเวลาที่ไม่ยอมเรียนรู้ซะที

24/09/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมเรื่องไม่มีสาระความเห็น (0)