JJ15V4_2 ToT มมส สร้างทีมผู้ประเมินคุณภาพ อุดมศึกษา รุ่นที่ 1

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ToT IQA @ MSU V1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างผู้ประเมินคุณภาพ โดยคัดเลือกจาก คณาจารย์ ระดับ คณบดี และ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ มาร่วมเรียนรู้ วิธี การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

เป้าหมายในการสร้าง ทีมงานคุณภาพ รุ่นที่ ๑ ของ มมส เพื่อประเมินคุณภาพ รายหลักสูตร

อธิการบดี รศ.ดร.ศุภชัย มาเป็น ประธานเปิด การฝึกผู้ประเมิน คุณภาพ

วิทยากร จาก มศว ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็น วิทยากรหลัก

ทีมงาน วิทยากร กลาง สกอ จาก มมส และ มข ร่วมมือกันช่วยเสริม การเรียนรู้

เตรียมงาน กัน สดสด

ความมุ่งมั่น ของสถาบัน ที่จัดอบรม ในปีนี้ ๒ รุ่น

วิทยากรกลาง รับของที่ระลึก แล้ว เริ่ม บรรยาย และ ทำกิจกรรม ประเมิน แบบ Action Learning

JJ ร่วมบรรยาย ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร

ทีม Back Up สาวสาว จาก มมส สหายเก่า JJ

มาตรฐาน ของวิทยากร

Team Learning ช่วงบ่ายวันที่หนึ่ง

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน ค่ะ


เขียนเมื่อ 

มา มมส นี่เอง

วันก่อนเห็นภาพครูบาในงานของราชภัฏด้วยใช่ไหม

ดีใจที่อาจารย์หมอ JJ ได้พบทีมงานเก่าๆของ มมส ครับ

ขอบคุณมากๆครับ