ภาพถ่ายดาวนายพรานด้วยกล้อง dslr

การฝึกถ่ายภาพดาวนายพราน โดยถ่ายจากกล้อง Nikon d5100 18-105vr เปิดหน้ากล้องนาน 30 วินาที ถ่ายจำนวน 21 ภาพ ถ่าย ณ ตำแหน่งเดิม


แสดงภาพดาวนายพราน 1 ภาพ จะสังเกตเห็นดาวนายพราน หันหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภาพ


จากนั้นนำภาพนี้ 21 ภาพ ที่ถ่าย ณ จุดเดิม (ไม่ขยับกล้อง) มาซ้อนทับกันด้วยโปรแกรม Startrails จากเวป http://startrails.de/

พบว่า ได้ภาพดังนี้

จะเห็นว่าภาพเป็นเส้น เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง ดาวจึงเคลื่อน ทำให้เป็นเส้น แต่ไม่ต่อกันเนื่องจากการถ่ายภาพ 21 ภาพ นั้นแต่ละภาพ จะมีช่วงเวลาในการที่กล้องประมวลผล ทำให้ระหว่างนั้นกล้องไม่ได้เก็บภาพ และทิ้งเวลาไป

ทำให้ภาพที่ได้เป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)