การเทียบเคียง เป็น หนึ่งในวิธีลัดในการศึกษาเรียนรู้ ดิน หิน แร่

การเทียบเคียงกับ สิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ ตัวอย่างทำให้ทราบว่าส่วนใหญ่พบเป็นนอติลอย
สาหร่ายโบราณ ฟองน้ำ และหลายอย่างที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ก็เพราะไม่มีตัวเทียบเคียง
ชุดที่ผมค้นพบนี้อยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับที่เขาแสดงตัวอย่างบนแหล่งเรียนรู้ภูเขาหินปูนยุคออโดวิเชียน
สถานที่ผมไปสำรวจ ค้นพบ มีมากกว่าสถานที่ใช้แสดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (0)