การเตรียมตัวสำหรับก่อนการเกสียรอายุ

สำหรับตัวข้าพเจ้าเองในการเตรียมตัวเกสียรคือการวางแผนชีวิตหลังอายุ 55 ปี ว่าทำอย่างไร ให้ชีวิตเกสียรอยู่อย่างมีความสุขและไม่พึ่งพาหรือเดือดร้อนลูกหลานในภายภาคหน้าอย่างแรกเลยเราก็ต้องวางแผนเก็บเงินตั้งแต่เริ่มทำงานอย่างเป็นจริงเป็นจังก็น่าจะซัก 25 ปี อะไรๆน่าจะเริ่มเข้าที่เราก็เริ่มเก็บตังค์ เฉลี่ยแล้วก็ซักประมาณ10%ของรายได้ เริ่มเก็บมาเรื่อยๆ จนถึงเกสียร คือ55 ปี ระหว่างนั้นชีวิตตั้งแต้วัยทำงานก็ควรเร่งเก็บเงิน ไม่ว่าจะการออมที่ธนาคารแบบฝากประจำหรือไม่ก็ควรนำเงินออมไปลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคนหรือไม่ก็นำเงินไปลงทุนในพวกกองทุนต่างๆ เพื่อสะสมเงินไว้้ยามฉุกเฉินหรือจำนวนหรือไม่ก็ไว้ใช้ยามเกสียรนั่นเองสิ่งที่สำคัญที่ควรจะลงทุนอีกก็คือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพ ไว้ในตอนแรกๆเริ่มที่ทำงานไว้ลดหย่อยภาษีและยังเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ไว้รับรองตนเองยามเจ็บไข้ได้ป่วยในตอนสูงอายุหรือตอนเราป่วยก็ได้ จากที่กล่างมาข้างต้นทั้งหมดสรุปได้ว่าเราควรวางแผนที่จะออมเงินแต่เนิ่นๆตั้งแต่วัยทำงานเพราะในช่วงชีวิตของเราล้วนมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินไหนจะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินเราจะได้ไม่เดือดร้อนพอหลังจากวัยทำงานก็จะเป็นวัยเกสียร เป็นวัยที่ไม่ค่อยมีรายได้เป็นวัยที่จะต้องนำเงินที่เคยออมไว้มาใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตและลองคิดเล่นๆดูนะค่ะว่าหลังจากอายุ 55 ปี เราต้องใช้จ่ายเดือนละเท้าไหร่และเท่าไหร่จึงจะมีเพียงพอให้เราอยู่แบบสบายและมีความสุขไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน starchความเห็น (0)