ภาพสื่อความหมาย 3

"แรงผลักดันสู่อนาคต"

คนทุกคนเกิดมาย่อมมีความหวัง การที่คนเราอยู่อย่างไร้ความหวังนั้นย่อมแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง อนาคต คือ สิ่งที่ยังไม่เกิดหรือมาไม่ถึง แต่หลายคนมักวาดฝันมุ่งหวังเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง อาทิ การศึกษา อาชีพ ครอบครัว ที่ทำงาน หรือแม้แต่บั้นปลายของชีวิต ดังนั้นอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคิดและสร้างต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคฝันไว้ในใจ

การที่ใครหลายคนจะไปสู่ความฝันได้ต้องอาศัยแรงผลักดันภายใน(จิตใจ) และแรงผลักดันภายนอก(สิ่งแวดล้อม) คอยส่งเสริมและสร้างความกดดันในการเผชิญสิ่งที่มุ่งหวัง เช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่มีแรงผลักดันในการสร้างฝันกับอนาคตในการประกอบอาชีพ "ครู"

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เกิดมาท่ามกลางครอบครัวของข้าราชการ ฉันมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้าน ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่ ฉันภูมิใจที่ได้ยินเสียงระฆังตีเพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ และฉันปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นพ่อกับแม่แต่งชุดสีกากีพร้อมประดับเครื่องแบบทางราชการมากมาย นั่นเป็นภาพที่สวยงามและสง่าอย่างยิ่ง ฉันเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งอยู่ในระดับปานกลางแต่โชคดีที่เรียนในห้องคิงส์เสมอ ความภูมิใจในวัยเด็ก คือ การที่ฉันสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาได้เป็นลำดับ

ที่ 9 ของเด็กนอกเขตบริการทั้งหมด ฉันมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนโดยคิดเสมอว่าอาชีพที่ฉันอยากเป็นเมื่อโตขึ้น คือ คุณครู เมื่อฉันเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉันก็สอบเอ็นทรานส์ในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างฝันในการเป็นครูให้สำเร็จ แต่ฉันก็ผิดหวังเพราะสอบไม่ติดจึงหันมาเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ในตอนแรกของการเรียนราชภัฏมหาสารคามฉันไม่มีคามสุข อาจจะเป็นเพราะความผิดหวังจากการสอบเอ็นทรานส์และความคิดแบบเด็กๆที่ยึดติดในสถาบันที่เรียน แต่เมื่อฉันได้ฟังคำสอนจากแม่ที่บอกว่า " คนเราวัดกันไม่ได้ว่าเก่งหรือไม่เก่งจากผลการสอบเอ็นทรานส์หรือสถาบันที่เรียนหรอก แต่จะวัดกันในตอนที่ได้ทำงานและงานที่ทำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น " จากคำสอนที่แม่เตือนมันเปรียบเสมือนแรงผลัดดันที่ทำให้ฉันมีสติและตั้งใจเรียนจนประสบผลสำเร็จสามารถเรียนจบได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม และสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ดั่งความตั้งใจ ฉันขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ตลอดการรับราชการครู ว่า จะมุ่งมั่นทุ่มเทอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ จะประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และส่งเสริมคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามต่อสังคมประเทศชาติสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปบทเรียน PLCความเห็น (0)