ภาพสื่อความหมาย 1

"ทัศนคติศัพท์นิยามเกี่ยวกับ PLC"

PLC คือ การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบุคคล องค์กร ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกัน เพื่อพัฒนาและปฏิรูปการทำงานสู่ความมุ่งมาย(ความสำเร็จ)ที่ตั้งไว้ โดยความร่วมมืออาจเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างหลากหลายวิธีการ แต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลความสำเร็จของงาน(ถ้วยรางวัล) ที่กำหนดจุดประสงค์เดียวกันอย่างชัดเจนตรงกัน

การทำงานแบบ PLC จะตรงเป้าหมายเร็วขึ้นหากมีกลวิธีหรือแนวปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สวนทางกัน หรือขัดแย้งกัน เปรียบเช่นภาพการยิงธนูที่มีเป้าหมายเดียวกันคือใจกลางเป้า แต่เส้นทางลูกศรต่างทิศทาง จึงทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในผลสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรมีการตกลงในวิธีการทำงาน และมีผู้บอกทิศทาง(ผู้เชี่ยวชาญ) คอยแนะนำเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานและประสิทธิภาพสูงสุดของงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปบทเรียน PLCความเห็น (0)